Genel Bilgiler

KTÜMADENDER’in kuruluş amacı;

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümünde eğitim öğretim faaliyetlerinin daha da iyileştirilmesi, öğretim kalitesinin arttırılması, bilimsel araştırılmaların ve Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi için alt yapı imkânlarının arttırılması konusunda çalışmalar yapmak,
  • Öğrencileri, çalışanları, emeklileri arasındaki dostluğu, arkadaşlığı, karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışmayı geliştirmek, mesleki tecrübe ve birikimlerini birbirleri ile paylaşmasını sağlamak, üyelerin mesleki, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını temin etmek için gerekli çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili eğitim vermek ve madencilik sektörünü bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak,
  • Mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkileri geliştirmek, yeni mezunlara iş bulma konusunda yardımcı olmak, yoksul ve başarılı öğrencilere öğrenimleri sırasında maddi ve manevi destek sağlamak.